• https://www.facebook.com/bsgmedya@hotmail.com
 • https://www.twitter.com/bsgmedya@hotmail.com

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, 5 Haziran'da Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürüne yapılan saldırıyı kınadı.

 

 1. OKULDA ŞİDDET
 2. SONA ERMELİ,
 3. CAN GÜVENLİĞİMİZ
 4. SAĞLANMALIDIR!
 5.  

 1. 6 Haziran 2024

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, 5 Haziran'da Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda okul müdürüne yapılan saldırıyı kınadı.

Yaşanan bu şiddet olaylarının  adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünüleyeceğine dikkat çeken Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, 'Okulda şiddet sonaermeli, can güvenliğimiz sağlanmalıdır.' dedi.

'Eğitim Sen olarak başta eğitim sendikaları olmak üzere,tüm demokratik kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.' diyen Kenan Sırma, açıklamasında şunları kaydetti:

'Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Okul Müdürü Hacı Ömer Atılgan  ve Yardımcı Personel Mehmet Öztürk bir öğrenci velisi tarafından saldırıya uğrayarak darp edilmiştir.

Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır.

Yaşanan bu şiddet olayları adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünülemez. Bugün bir eğitim emekçisinin darp edilmesine basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci ya da veli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarda eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların temel nedeni olarak öğretmenlerigöstermesi, CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB’in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur.

 

 1. 'EĞİTİM EMEKÇİLERİ
 2. İTİBARSIZLAŞTIRILMAK
 3. İSTENİYOR'
 4.  

Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün bir öğretmen arkadaşımızın daha, maalesef bakanlığın ideolojik örgütlenme alanına çevirdiği, yap boz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak şiddete uğramasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Türkiye’nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir.

Okulda şiddet olaylarının son bulması için MEB’i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz.Eğitim emekçilerinin, başta MEB olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır.

 

 1.  
 2. EĞİTİM SENDİKALARINA
 3. ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Eğitim kurumlarının tümünde, şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır.Eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda Eğitim Sen olarak başta eğitim sendikaları olmak üzere,tüm demokratik kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak Hacı Ömer Atılgan öğretmenimizeve yardımcı personel Mehmet Öztürk arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, okullarda yaşanan şiddetin sona ermesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz. '/BSGMEDYA
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI